วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

วิธีการทำ Bootable Flash Drive for Windows 7

การติดตั้ง Windows 7, Windows 8 จาก Flash Drive:
 1. ทำ Bootable Flash Drive:
 • เสียบ Flash Drive ใส่แผ่น Install Windows 7 or Windows 8 (สำหรับท่านที่มี iso ไฟล์ก็อาจจะใช้ Daemon tool เพื่อจำลองดิสก์ ก็ได้)
 • พิมพ์ cmd ( Run as Administrator)
 • cd\ --> enter
 • DiskPart --> enter
 • List Disk --> enter
 • Key คำสั่งดังนี้ แล้ว กด Enter
-Select Disk 1 ( 1 คือตำแหน่ง Flash Drive)
-Clean (ลบข้อมูลใน Flash Drive)
-Create Partition Primary
-Select Partition 1
-Active
-Format FS=NTFS
-Assign
-Exit
2. Copy File ลง Flash Drive
Xcopy G:*.* /S /E /F H:\
(G=Drive DVD windows 7, H=Flash Drive)
3. ถ้ายัง Boot ไม่ได้แก้ไขดังนี้
 • Cmd (Run as Administrator) คีย์คำสั่งดังนี้
 • Cd\
 • G:
 • Cd Boot
 • Bootsect.exe /NT60 H:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น